دفتر مرکزی: ایران - تهران - خيابان سپاه - ابتدای پل چوبی - شماره 60 - واحد 12

کارخانه : تهران - کيلومتر 50 جاده خاوران - شهرک صنعتی ايوانکی - بلوار استاندارد - خيابان ابتکار 1

021-77652200

021-77503426

info@kavehkaran.com |

www.Kavehkaran.com

فرم درخواست و پیشنهادات
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیک
موضوع
شرح