لیست پروژه ها

نام پروژه

پروژه کارخانه تصفیه روغن بصره (محل پروژه: عراق)

نام پروژه

پروژه کارخانه تصفیه روغن کربلا (محل پروژه: عراق)

نام پروژه

پروژه کارخانه تولید فوم عشق آباد (محل پروژه: ترکمنستان)

نام پروژه

پروژه آشپزخانه ارتش آذربایجان (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه آذ کمپانی باکو (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه درب سازی باکو (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه کارخانه آسفالت بیله سوار (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه کارخانه اسفالت ساوالان (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه کارخانه آسفالت خاچ باز (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه کارخانه قند باکو (محل پروژه: آذربایجان)

نام پروژه

پروژه برج سامان (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه صنایع مکانیک صنایع دفاع (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه باشگاه شهید شیرودی (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه مجتمع شهید جهان آرا (محل پروژه: اهواز)

نام پروژه

پروژه آقای حقیقت (محل پروژه: تبریز)

نام پروژه

پروژه ساختمان مسکونی نیروی دریایی سپاه (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه پادگان آموزشی نیروی انتظامی (محل پروژه: زابل)

نام پروژه

پروژه مجتمع مسکونی میردامادی (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت فن آوران (محل پروژه: بندرعباس)

نام پروژه

پروژه شرکت چی چست گلوکز (محل پروژه: ارومیه)

نام پروژه

پروژه شرکت نو اندیشان خاوران (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت درنا (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت جاوید پارسیان (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت بستنی اطمینان (محل پروژه: تبریز)

نام پروژه

پروژه شرکت تکنام (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت پلاست فوم بانیار (محل پروژه: گنبد کاووس)

نام پروژه

پروژه شرکت ترانس ورک (محل پروژه: مشهد)

نام پروژه

پروژه شرکت دامونش قشم (محل پروژه: قشم)

نام پروژه

پروژه شرکت صنایع پلاستیک تهران (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت چاپ حریر سمنان (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت آریا کن دارو (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت سنا چوب خاورمیانه (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت آلش چوب فر (محل پروژه: مازندران)

نام پروژه

پروژه شرکت نساجی لاد ایران (محل پروژه: سمنان)

نام پروژه

پروژه شرکت پشم سرباره ایران (محل پروژه: اصفهان)

نام پروژه

پروژه شرکت نیلو چاپ (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه شرکت شیمی کار نوین بسپار (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه کارخانه زرین نخ کاشان (محل پروژه: کاشان)

نام پروژه

پروژه شرکت روغنکشی خرمشهر (محل پروژه: خرمشهر)

نام پروژه

پروژه شرکت سلامت دانه گلستان (محل پروژه: گرگان)

نام پروژه

پروژه شرکت پتروشیمی بانیار (محل پروژه: گنبد کاووس)

نام پروژه

پروژه شرکت پایانه های نفتی ایران (محل پروژه: خارک)

نام پروژه

پروژه شرکت اورامان (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه پژوهشکار پتروشیمی (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه کارخانه روغن پارسیان (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه هتل ثمین خوی (محل پروژه: خوی)

نام پروژه

پروژه دبیرستان حضرت الزهرا (ع)فارس (محل پروژه: فارس)

نام پروژه

پروژه بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب (محل پروژه: اسلام آباد)

نام پروژه

پروزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز (محل پروژه: الیگودرز)

نام پروژه

پروژه بیمارستان شهید آیت الله کاشانی جیرفت (محل پروژه: جیرفت)

نام پروژه

پروژه ساختمان بانک ملت (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه باشگاه ورزشی بانک تجارت (محل پروژه: تهران)

نام پروژه

پروژه بیمارستان نکویی قم (محل پروژه: قم)