اورهال دیگ بخار سیار

شرکت کاوه کاران زبده این افتخار را دارد که در سال 1383 و پیرو درخواست شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی اولین پکیج تولید بخار سیار به ظرفیت 2000 کیلوگرم بخار بر ساعت را طراحی و عرضه نماید.کلیه تجهیزات این پکیج شامل مخزن ذخیره سوخت ، مخزن ذخیره آب ، سختی گیر ، دی اریئتور ، پکیج تزریق مواد شیمیایی و دیگ بخار بر روی کفی تریلی جانمایی و نصب گردید. دستگاه پس از طی مراحل تست و تایید کارفرما تحویل شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت

دستگاه تولید بخار سیار پس از ارائه خدمات طی 17 سال گذشته جهت تعمیر اساسی و به روز آوری در تاریخ 1399/05/20 به شرکت کاوه کاران زبده ارسال شد و کلیه تجهیزات نصب شده پس از جدا سازی از مجموعه ، بازسازی و تعمیرات اساسی گردید و مجددا بر روی دستگاه نصب شد و دستگاه پس از تست مجددا تحویل شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی گردید.

لازم به ذکر است این شرکت توانایی ارائه پکیج تولید بخار سیار در انواع بدون کانکس(روباز) و با کانکس(مسقف) را دارد.دستگاه شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی از نوع بدون کانکس و رو باز می باشد با توجه به درخواست کارفرما طراحی و تحویل شده است.

مقاله مرتبط