تجهيزات تصفيه آب استخر

نواع فيلترهاي تصفيه آب و تعيين ظرفيت آن ها،صافي هاي تصفيه به منظور جداكردن آلودگي ها و ذرات از آب استخر ، مورد استفاده قرار مي گيرند و در سه نوع مي باشند:

الف) صافي هاي شني

ب)صافي هاي دياتمي

ج)پليمري (فايبرگلاس)

نواع فيلترهاي تصفيه آب و تعيين ظرفيت آن ها،صافي هاي تصفيه به منظور جداكردن آلودگي ها و ذرات از آب استخر ، مورد استفاده قرار مي گيرند و در سه نوع مي باشند:

الف) صافي هاي شني

ب)صافي هاي دياتمي

ج)پليمري (فايبرگلاس)

انواع فيلترهاي تصفيه آب و تعيين ظرفيت آن ها

صافي هاي تصفيه به منظور جداكردن آلودگي ها و ذرات از آب استخر ، مورد استفاده قرار مي گيرند و در سه نوع مي باشند:

الف) صافي هاي شني

ب)صافي هاي دياتمي

ج)پليمري (فايبرگلاس)

صافي هاي شني (sand filter)

صافي هاي شني تشكيل شده از يك محفظه فلزي يا فايبرگلاس مقاوم نسبت به فشار آب و دانه هاي شن، يا همان سيليس، كه در اندازه هاي مختلف چهارگوش به صورت لايه لايه در آن قرار گرفته است.

لايه ها براساس اندازه دانه هاي شن از شن درشت تا شن ريز از پايين به بالا طبقه بندي مي شود. معمولا در فيلترهاي شني: ترتيب دانه بندي لايه ها از پايين به بالا به صورت زير مي باشد

سيليس نمره چهار از قطر 8 ميلي متر تا12 ميلي متر_تقريبا به ارتفاع 5 س

سيليس نمره سه از قطر 4 ميلي متر تا 6 ميلي متر_تقريبا به ارتفاع 15س

سيليس نمره دو از قطر 2 ميلي متر تا 4 ميلي متر _ تقريبا به ارتفاع 55 س

سيليس نمره يك از قطر 0.5 ميلي متر تا 1.5 ميلي متر _ تقريبا به ارتفاع 25 س

در مجموع ، كل ارتفاع تانك تصفيه 150 سانتيمتر بوده و با توجه به مطالب فوق كل ارتفاع دانه هاي سيليس داخل تانك 100 سانتيمتر خواهد شد و 50 سانتيمتر بالاي تانك خالي است. اين ارتفاع باعث مي شود تا در هنگام شتشوي معكوس ، دانه سيليس به خارج تانك منتقل نشود.

مراحل تصفيه در فيلترهاي شني به اين صورت است كه آب برگشتي استخر از بالا بر روي لايه هاي شن ريخته مي شود و پس از عبور از لايه هاي مختلف شن ذرات معلق خود را باقي مي گذارد و از انتهاي مخزن خارج مي گردد پس از مدتي كاركرد، صافي كثيف مي شود و فشار آب ورودي به صافي ها افزايش مي يابد لذا صافي بايد تميز گردد.

به عبارت ديگر صافي ها پس از مدتي كاركرد ذرات معلق چربي داخل آب را به خود جذب مي نمايند كه اين مسئله باعث مي شود آب به راحتي از صافي عبور نكند و در نهايت افت فشار در صافي زياد شود. افزايش فشار در فشار سنج ورودي صافي و يا كاهش آب در ورودي هاي استخر نشانگر اين مسئله است كه صافي ها كثيف شده اند وبايد تميز گردند.

هر زمان كه اختلاف فشار بين قسمت ورودي و خروجي صافي شني حدود 5/3 متر بيشتر از اختلاف فشار در حالت معمولي كه صافي تميز است گردد نشان دهنده آن است كه صافي بايد شستشو شود.

براي تميز كردن صافي هاي شني ، مسير جريان آب پمپ را توسط تعدادي از شيرها كه به همين منظور پيش بيني شده برعكس مي كنند تا آب از پايين وارد صافي شود در نتيجه ذراتي كه بر روي لايه هاي شن باقي مانده و از بالاي صافي تخليه مي گردند اين عمل را اصطلاحا پس شويي می گویند.

از طرفي گذر حجمي آب براي اين كار دو تا چهار برابر دبي تصفيه آب استخر در حالت عادي است براي جلوگيري از هدر رفت ماده صافي در بالاي سطح بستر شن ها بايد يك فاصله آزاد 50 تا 70 سانتي در نظر گرفت شود.سرعت آب بر روي بستر صافي هاي شني براي تصفيه آب استخر از طرف سازنده دستگاه اعلام مي شود تصفيه آب استخر در صافي هاي شني به دو عامل ، يكي سطح صافي و ديگري ارتفاع سيليس ، بستگي دارد و براي بالا بردن راندمان دستگاه بايد قبل از ورود آب به دستگاه ، مواد منعقد كننده (زاج) زد تا تصفيه به نحو مطلوب تري صورت پذيرد.تعداد صافي شني هميشه بيش از يك دستگاه طراحي و انتخاب مي شود تا در هنگام پس شويي يك واحد بتوان از ديگري استفاده كرد. صافي هاي شني به دو صورت عمودي و افقي ساخته مي شود.