انواع دیگ های بخار

همزمان با ورود بشر به دوران صنعتی که با استفاده بسیار زیاد انسان از نیروی ماشین در اوایل قرن هجدهم میلادی آغاز شد. تلاشهای افرادی نظیر وات،مارکیز.....،از انگلستان در ارتباط با گسترش بهره برداری از نیروی بخار و طراحی و ساخت دیگ های بخار آغاز گشت. دیگ های بخار اولیه از ظروف سر بسته واز ورق های آهن که بر روی هم بر گرداننده و پرچ شده بودند و شامل اشکال مختلف کروی و یا مکعب بودند ساخته می شوند.

همزمان با ورود بشر به دوران صنعتی که با استفاده بسیار زیاد انسان از نیروی ماشین در اوایل قرن هجدهم میلادی آغاز شد. تلاشهای افرادی نظیر وات،مارکیز.....،از انگلستان در ارتباط با گسترش بهره برداری از نیروی بخار و طراحی و ساخت دیگ های بخار آغاز گشت. دیگ های بخار اولیه از ظروف سر بسته واز ورق های آهن که بر روی هم بر گرداننده و پرچ شده بودند و شامل اشکال مختلف کروی و یا مکعب بودند ساخته می شوند.

همزمان با ورود بشر به دوران صنعتی که با استفاده بسیار زیاد انسان از نیروی ماشین در اوایل قرن هجدهم میلادی آغاز شد. تلاشهای افرادی نظیر وات،مارکیز.....،از انگلستان در ارتباط با گسترش بهره برداری از نیروی بخار و طراحی و ساخت دیگ های بخار آغاز گشت. دیگ های بخار اولیه از ظروف سر بسته واز ورق های آهن که بر روی هم بر گرداننده و پرچ شده بودند و شامل اشکال مختلف کروی و یا مکعب بودند ساخته می شوند.

این ظروف بر روی دیوارهای آجر بر روی آتش قرار داده شده در حقیقت برون سوز محسوب می شدند.

این دیگ ها در مراحل آغاز بهره برداری بخار تا فشارحدود1bar راتامین می نمودندکه پاسخگویی نیاز های آن دوره بود ولی به علت تشکیل رسوب و لجن در کف دیگ که تنها قسمت تبادل حرارت آب با شعله بود ،دمای فلز به آرامی بالا رفته و موجب تغییر شکل فلز کف ودر نتیجه ایجاد خطر می شد.

همزمان با نیاز به فشارهای بالاتر بخار توسط صنایع،روند ساخت دیگ های بخار نیز تحولات بیشتری را تجربه کرد.

بدین منظور برای دستیابی به بازده حرارتی بیشتر،نیاز به سطح تبادل حرارتی بیشتری احساس می شد،در نتیجه سطوح در معرض حرارت با در نظر گرفتن تعداد زیادی لوله باریک که در آن گازهای گرم،جریان داشتند و اطراف آنها آب وجود دارد، افزایش یافتند .این دیگ ها با داشتن حجم کمتر راندمان مناسبی داشتند.

دیگ های بخار لوله دودی امروزی با دو یا سه پاس در حقیقت انواع تکامل یافته دیگ های مذبور می باشد.

تحول عمده دیگر در ساخت این نوع دیگ ها،تکامل از دیگ های فایرتیوپ سه پاس(عقب خشک)به ساخت دیگ های وت بک(عقب تر)می باشد. در دیگ های عقب خشک انتهای لوله های پاس 2 و 3 هر دو به یک سطح شبکه متصل می شوند،که به علت اختلاف دمای زیاد گاز های حاصل احتراق در پاس 2(1000 درجه سانتیگراد) وپاس 3(حداکثر 250 سانتیگراد )سطح این شبکه دچار تنش و در نهایت نشتی می شود.همچنین دیگ های عقب خشک نیاز به عایق کاری و انجام تعمیرات بر روی مواد نسوز طاقچه جدا کننده پاس 2 و 3 در فواصل زمانی کوتاه دارند،که موجب افزایش هزینه نگهداری و ایجاد وقفه در تولید می شوند.

جهت حل نقص فوق شرکت ینکلن درسال 1935 طرح جدید ساخت دیگ های بخار 3 پاسه را به ثبت رساند،که مشکل اختلاف دمای زیاد صفحه ولوله ها را که تحت اختلاف شدید دمای زیاد قرار داشتند را از طریق ایجاد دو صفحه شبکه جداگانه برای هر دو دسته از لوله ها بر طرف می نمود.این طرح سطوح عایق کاری شده در دیگ های عقب خشک را نیز مبدل به سطوح مفید و جاذب حرارت کرد.

مزایای طرح لینکلن که منجر به ساخت دیگ های بخار عقب تر (WET-BACK) شد. ،موجب شده این ساختار تا امروز همه جا رواج پیدا کند. ظرفیت این دیگ ها حداکثر4.3mw می باشد.

جهت دستیابی به ظرفیت های بالاتر ،نوع دیگری از دیگ های بخار با ساختار متفاوت بنام دیگ های لوله آبی (واتر تیوپ)ساخته شده است.امروزه تعداد زیادی از دیگ های بخار آبی با مشخصاتی نظیر فشار نا محدود و ظرفیت بالا،با راندمان 90-85 درصد جهت تولید نیرو در کارخانجات بزرگ و نیروگاه ها و.. نصب و مشغول به کار می باشند.