لیست پروژه ها

 • نام پروژه

  پروژه هتل ثمین خوی (محل پروژه: خوی)

 • نام پروژه

  پروژه دبیرستان حضرت الزهرا (ع)فارس (محل پروژه: فارس)

 • نام پروژه

  پروژه بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب (محل پروژه: اسلام آباد)

 • نام پروژه

  پروزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز (محل پروژه: الیگودرز)

 • نام پروژه

  پروژه بیمارستان شهید آیت الله کاشانی جیرفت (محل پروژه: جیرفت)

 • نام پروژه

  پروژه ساختمان بانک ملت (محل پروژه: تهران)

 • نام پروژه

  پروژه باشگاه ورزشی بانک تجارت (محل پروژه: تهران)

 • نام پروژه

  پروژه بیمارستان نکویی قم (محل پروژه: قم)