شرکت کاوه کاران زبده در جهت جلب رضایت مشتریان خود و همچنین اجرای صحیح عملیات نصب و راه اندازی تأسیسات مکانیکی انواع موتورخانه های ساختمانی و صنعتی، اقدام به تشکیل واحد اجرایی شامل مهندسین و تکنسین های ماهر نموده است.

اجرا

شرکت کاوه کاران زبده در جهت جلب رضایت مشتریان خود و همچنین اجرای صحیح عملیات نصب و راه اندازی تأسیسات مکانیکی انواع موتورخانه های ساختمانی و صنعتی، اقدام به تشکیل واحد اجرایی شامل مهندسین و تکنسین های ماهر نموده است.

فعالیت های قابل اجرا توسط این واحد عبارتند از:

1. امکان بازدید از محل پروژه جهت ارائه پیشنهادات فنی

2. امکان ارائه نقشه جانمایی تجهیزات، فلودیاگرام موتورخانه، سازه تجهیزات موتورخانه، برق، ابزار دقیق و ...

3. تهیه لیست اقلام مورد نیاز به صورت کامل پس از تأیید نقشه ها

4. ارائه پیش فاکتور و تهیه اقلام در صورت سفارش کارفرما

5. استقرار اکیپ اجرا و انجام عملیات نصب

6. انجام تست های لازم، راه اندازی دستگاه ها و تحویل به کارفرما